§1
INFORMACJE OGÓLNE
Polityka prywatności i polityka plików cookies (tzw. „ciasteczka”)

1. Operatorem Serwisu www.lonexcompany.com jest Longin Wałachowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „F.P.H.U. LONEX Longin Wałachowski” z siedzibą w Janowie (ul. Piaskowa 1, 42-253 Janów , NIP: 573-103-51-97).  
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
- dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
- zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
3. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników strony internetowej www.lonexcompany.com oraz plików Cookies, a także wykorzystywania innych technologii, które mogą pojawić się na stronie internetowej.
4. Żadne dane osobowe i adresowe dotyczące Użytkowników strony www.lonexcompany.com nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane osobom trzecim, ani poza obszar Unii Europejskiej.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, w szczególności z uwagi na konieczność dostosowania zawartości strony www czy niniejszego dokumentu do zmian technologii internetowej czy zmian w powszechnie obowiązującym prawie. Użytkownicy strony zobowiązani są do zapoznania się z aktualną wersją polityki prywatności.
6. Korzystanie ze strony internetowej www.lonexcompany.com oznacza akceptację warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności
i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: lonex@lonex.com.pl.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie. 
§2
DEFINICJE
1. „Administrator danych osobowych” lub „Administrator”–  Longin Wałachowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „F.P.H.U. LONEX Longin Wałachowski” z siedzibą w Janowie (ul. Piaskowa 1, 42-253 Janów , NIP: 573-103-51-97).   
Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie był zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wszelkie obowiązki wiążące się z ochroną danych osobowych wykonuje samodzielnie.
2. „Użytkownik” – każdy podmiot odwiedzający stronę internetową www.lonexcompany.com.
3. „Strona” – strona internetowa pod adresem www.lonexcompany.com.
4. „Formularz kontaktowy” – formularz znajdujący się na Stronie, za pośrednictwem którego Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3
DANE OSOBOWE 
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (takich jak np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem lub przesłania mu oferty (na wyraźną prośbę Użytkownika). Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co wiązać się będzie z usunięciem zgromadzonych danych zgodnie z przepisami prawa.  
2. Użytkownikowi ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej jako „PUODO”).
3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas wymagany przepisami prawa.
4. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych, które mogą otwierać się w nowym lub w tym samym oknie przeglądarki internetowej. Administrator nie odpowiada za treść tych stron internetowych. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności tych stron.
5. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
6. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych przez Użytkownika zgód. 
§
POLITYKA PLIKÓW COOKIES 
1. Strona może korzystać z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Strona internetowa www.lonexcompany.com może zbierać informacje w sposób automatyczny.
2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane są w celach analitycznych, statystycznych oraz optymalizacji sposobu korzystania ze strony internetowej np. poprzez rozpoznanie Użytkownika Strony i dostosowanie sposobu wyświetlania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
3. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: uwierzytelniające i służące do zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony; pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony; umożliwiające personalizację interfejsu Użytkownika, np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej;
4. Stosowane przez Użytkowników przeglądarki internetowe mogą domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.
5. Administrator informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej. 

F.P.H.U. LONEX Longin Wałachowski , ul. Piaskowa 1, 42-253 Janów, tel./fax: 034 327 83 62

© Copyright LONEX - All Rights Reserved